ENTER

11., 12., 14., 15., 18. und 19.Sept.: Düsseldorf , Cinema Kunstkino , "DIETER MEIER - EIN ZUFALL" (87min)
23. bis 29.Sept.: Berlin, Kino in der Brotfabrik, tgl 21uhr "DIETER MEIER - EIN ZUFALL" (87min)
25.Sept.: Hamburg, MetropolisKino, 21:15 "DIETER MEIER - EIN ZUFALL" (87min)
27.Sept.: Lübeck, Koki, in der Mengstr. "DIETER MEIER - EIN ZUFALL" (87min)
28.Sept.: Kiel, Koki in der Pumpe "DIETER MEIER - EIN ZUFALL" (87min)
29.Sept.: Karlsruhe, ZKM "DIETER MEIER - EIN ZUFALL" (87min)
(weiter im Okt, Frankfurt, Bremen, Leipzig, Köln, ...)

H o m e p a g e P e t e r S e m p e l